WEBOVÉ aplikace
WINDOWS aplikace
MOBILNÍ aplikace
SERVEROVÉ aplikace
FiMIS - systém pro finanční řízení

Definity Systems je dodavatelem zakázkových informačních systémů a IT služeb pro firmy z oblasti obchodu, služeb, výroby, financí a utilit.

Co děláme:

Pomáháme našim klientům rychleji dosáhnout jejich cílů pomocí desktopových, webových a mobilních aplikací a systémů včetně technické podpory provozu a rozvoje.

 

Novinky

23. 1. 2015

Společnost CZ LOKO vyřešila potřeby svého finančního řízení pomocí FIMIS.

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech.

16. 12. 2014

PF 2015

DEFINITY tým Vám přeje pohodové Vánoce a úspěšný rok 2015!

14. 11. 2014

Plánování v laboratořích Emersonu nebylo nikdy snazší

Vývojový tým Definity Systems předal do ostrého provozu systém usnadňující alokaci a plánování ve zkušebních laboratořích společnosti Emerson.

15. 9. 2014

Programujeme systémy již 15 let!

Již od roku 1999 vyvíjíme a provozujeme specializované softwarové systémy pro významné firmy a stále rosteme. Děkujeme.

Reference

Extranetový B2B systém pro sledování a vyhodnocení poruch a problémů prodaných vozů

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Softwarová aplikace pro kalkulaci střešní krytiny

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Extranetový objednávkový a výměnný B2B systém nových automobilů pro prodejní síť Škoda Auto Velká Británie

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Informační systém pro sledování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů prodejní sítě Škoda Auto

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Intranetový systém pro sledování a vyhodnocení kvality vyráběných vozů v reálném čase

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Informační systém pro podporu prodeje bytů, domů a parcel

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Publikační systém WMS CG pro on-line marketingovou prezentaci produktů zvýšil efektivitu a integraci interních procesů.

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

PIPER - Extranetový systém protikorozní katodové ochrany

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Snadnější kontrola a vyhodnocování protikorozní katodové ochrany pomocí systému GASACOR 2

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Sběr a zpracování účetních dat v distribuovaném pobočkovém účetním systému

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Internetový B2B systém pro konfiguraci a prodej serverových produktů HP v národních prodejních sítích HP

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Kalkulační nástroj pro optimalizaci tiskových nákladů

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta: "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům analyzovat a...

GASACOR 2 – extranetový systém pro sledování a vyhodnocení protikorozní katodové ochrany

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti RWE Energy Czech Republic. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Extranetový systém protikorozní katodové ochrany

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Informační systém pro vyhodnocování produktivity a efektivity výroby

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Internetový B2B a B2C systém OVEx Tickets pro on-line rezervaci a prodej vstupenek

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Extranetový objednávkový a výměnný B2B systém nových automobilů pro prodejní síť SEAT Velká Británie

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba budgetů a forecastů v elektronické podobě a zajištění schvalovacího procesu.

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Projekt AIS Budget

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

LINIS: software pro správu nemocničních lůžek

Pacientský a lékařský informační systém LINIS propojuje síť nemocničních lůžek v rámci celé nemocnice. Základní funkcí systému je on-line monitoring aktuálních stavů lůžek v reálném čase a zobrazování varovných hlášení pro případ odchylky některého sledovaného parametru....

Karta života pro ZP MV ČR (mobilní verze)

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Zjednodušení vyhodnocování personálních dat pomocí systému SPH

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a deskopové aplikace pro jejich...

Projekt AIS Report

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Společnost CZ LOKO vyřešila potřeby svého finančního řízení pomocí nástroje FIMIS od DEFINITY Systems.

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech.   Cíle projektu Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových...

Řešení rozpočtového a reportingového procesu pomocí systému FIMIS

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?

*