WEBOVÉ aplikace
WINDOWS aplikace
MOBILNÍ aplikace
SERVEROVÉ aplikace
FiMIS - systém pro finanční řízení

Definity Systems je dodavatelem zakázkových informačních systémů a IT služeb pro firmy z oblasti obchodu, služeb, výroby, financí a utilit.

Pomáháme našim klientům rychleji dosáhnout jejich cílů pomocí desktopových, webových a mobilních aplikací a systémů včetně technické podpory provozu a rozvoje.

Novinky

14. 11. 2014

Plánování v laboratořích Emersonu nebylo nikdy snazší

Vývojový tým Definity Systems předal do ostrého provozu systém usnadňující alokaci a plánování ve zkušebních laboratořích společnosti Emerson.

15. 9. 2014

Programujeme systémy již 15 let!

Již od roku 1999 vyvíjíme a provozujeme specializované softwarové systémy pro významné firmy a stále rosteme. Děkujeme.

14. 8. 2014

Zbrojovka Sellier & Bellot řídí rozpočty se systémem FIMIS

Společnost Definity Systems implementovala rozpočtový systém  FIMIS pro vlašimského výrobce střeliva Sellier & Bellot.

16. 6. 2014

Siemens nasadil nový kalkulační systém zakázek

Definity Systems dokončila agilní vývoj kalkulačního systému pro společnost Siemens.

Reference

WMS CG – informační systém pro On-Line marketingovou prezentaci produktů

Komplexní informační systém určený pro on-line prezentaci produktů společnosti (domy, byty a parcely). Součástí systému je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CENTRAL GROUP CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací a správu verzování...

Systém SPH ve společnosti Český Aeroholding a.s

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a deskopové aplikace pro jejich...

LINIS: software pro správu nemocničních lůžek

Pacientský a lékařský informační systém LINIS propojuje síť nemocničních lůžek v rámci celé nemocnice. Základní funkcí systému je on-line monitoring aktuálních stavů lůžek v reálném čase a zobrazování varovných hlášení pro případ odchylky některého sledovaného parametru....

Extranetový B2B systém pro sledování a vyhodnocení poruch a problémů prodaných vozů

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Internetový B2B a B2C systém pro on-line rezervaci a prodej vstupenek

Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti  systémové analýzy , návrhu,  vývoje  a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj mobilní aplikace  se...

Informační systém pro vyhodnocování produktivity a efektivity výroby

Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Extranetový systém protikorozní katodové ochrany

Vývoj  extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a materiálním škodám způsobeným...

GASACOR 2 – extranetový systém pro sledování a vyhodnocení protikorozní katodové ochrany

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti RWE Energy Czech Republic. Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Kalkulační nástroj pro optimalizaci tiskových nákladů

Tvorba specializovaného kalkulačního nástroje pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jeho optimalizace. Poskytování služeb v oblasti  sběru požadavků ,  systémové analýzy ,  návrhu ,  vývoje  a dlouhodobé údržby a rozvoje systému. Vyjádření...

Internetový B2B systém pro konfiguraci a prodej serverových produktů HP v národních prodejních sítích HP

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinutý pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním programem společnosti a obchodními modely...

Distribuovaný pobočkový účetní systém

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

GASACOR 2 – extranetový systém pro sledování a vyhodnocení protikorozní katodové ochrany

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

PIPER - Extranetový systém protikorozní katodové ochrany

Vývoj extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází případným ekologickým a materiálním škodám způsobeným...

Softwarová aplikace pro kalkulaci střešní krytiny

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Intranetový systém pro sledování a vyhodnocení kvality vyráběných vozů v reálném čase

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti  systémové analýzy ,  návrhu , vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Informační systém pro sledování a vyhodnocení ekonomických ukazatelů prodejní sítě Škoda Auto

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Extranetový objednávkový a výměnný B2B systém nových automobilů pro prodejní síť Škoda Auto Velká Británie

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti  systémového návrhu , vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému. Poskytování...

Informační systém pro podporu prodeje bytů, domů a parcel

Naším cílem bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, prodej nových bytů, rodinných domů a parcel. Dále poskytnout second-level hotline, technickou podporu a komplexní outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Celý systém je připojen na...

Extranetový objednávkový a výměnný B2B systém nových automobilů pro prodejní síť SEAT Velká Británie

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti  systémového návrhu , vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému. Poskytování...

IS pro tvorbu budgetů a forecastů v elektronické podobě a zajištění schvalovacího procesu.

Popis projektu: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

AIS Budget

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Karta života pro ZP MV ČR (mobilní verze)

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky  (ZP MV ČR) získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických...

AIS Report

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?

*