Vývoj software na zakázku

Programujeme systémy na míru jak pro malé
a střední firmy, tak pro mezinárodní korporace

Konzultace

 • Sběr požadavků

  Sběr požadavků

  Tato aktivita je při přípravě každé analýzy klíčová. Bez detailních požadavků od zákazníka, jen velmi obtížně dosáhneme správného cíle projektu. Proto věnujeme dostatek času cílům, prioritám, algoritmům výpočtů, relevantních norem apod., aby výsledek projektu byl stoprocentní.
 • Úvodní analýza

  Úvodní analýza

  Cílem úvodní analýzy je zmapování a popis současných procesů, případně stávajícího informačního systému. Výsledný dokument s návrhem a popisem řešení slouží zadavateli jako podklad k dalšímu rozhodování.
 • Systémová analýza

  Systémová analýza

  Systémová analýza je na platformě nezávislá a slouží k modelování aplikační logiky. Využívají se standardy UML jazyka, pomocí kterého je zachycen logický model připravované aplikace/projektu a také jsou zpracovány návrhy prototypů uživatelského rozhraní.

Vývoj software na zakázku včetně mobilních aplikací

 • Systémový design

  Systémový design

  Návrh systémové architektury obvykle vychází ze zpracované systémové analýzy a je dalším krokem nad připravenými UML modely. Připravuje se fyzický model tříd, fyzický datový model a návrhy modulů a komponent připravovaného systému, případně návrh systémové platformy u informačních systémů.
 • Prototyp

  Prototyp

  Prototyp je vynikajícím nástrojem pro představení vybraných částí připravovaného systému klientovi. Tato ukázka dá zákazníkovi představu, jak bude systém v klíčových částech vypadat a pracovat. Je zde tedy ještě veliký prostor pro upřesnění projektu/aplikace ještě před vlastním programováním celé aplikace.
 • Programování a testování

  Programování a testování

  Programování představuje vlastní zpracování aplikace/systému ve zvoleném programovém prostředí s využitím profesionálních podpůrných vývojových nástrojů, frameworků apod. Připravený systém přechází k testování, kde jsou odstraněny technické chyby různého charakteru.
 • UAT

  UAT

  UAT, tedy User Acceptance Testing, je důležitá testovací fáze projektu. Uživatelé hodnotí, zda systém odpovídá požadavkům, které si stanovili.
 • Instalace

  Instalace

  Instalace zajistí zprovoznění dodávaného systému na produkčních strojích, ať už jsou u klienta nebo se jedná o provoz na HW prostředcích v rámci outsourcingu.
 • Integrace

  Integrace

  Integrace zajišťuje propojení dodávaného sytému s dalšími aplikacemi, ze kterých mohou být čerpána některá data, nebo naopak, kam je potřeba zpracovávaná data pravidelně přenášet.
 • Migrace

  Migrace

  Do dodaného systému nebo aplikace je často potřeba převést data z původního systému tak, aby bylo možné s těmito daty dále pracovat a plynule na ně navázat daty novými, která budou již kompletně zpracovávána novým systémem.
 • Školení

  Školení

  Kvalitní proškolení obsluhy systému a jeho uživatelů je jedním z pilířů úspěšného zavedení a následného používání nových aplikací.

Support a outsourcing aplikací

 • HotLine

  HotLine

  Služby HotLine jsou poskytovány ve dvou úrovních. Rozdělení na First-level HotLine pro koncové uživatele a Second-level HotLine určené personálu odpovědnému za chod systémů a aplikací, umožňuje vhodně strukturovat poskytovanou technickou podporu. HotLine je dostupná telefonicky, e-mailem, faxem i přes WWW rozhraní. Na naší HotLine je možné komunikovat v češtině, bez problémů se domluvíte také anglicky.
 • Správa požadavků

  Správa požadavků

  Veškeré požadavky spojené s provozem dodaného softwarového řešení jsou centrálně spravovány, bez ohledu na komunikační kanál, kterým byl daný požadavek vznesen. Centrální informační systém MailTracker vždy zajistí jednoznačnou identifikaci každého požadavku a sleduje jeho vyřízení. Díky této přehledné evidenci nedochází k nechtěné ztrátě informací při správě našich aplikací.
 • Aplikační podpora

  Aplikační podpora

  Cílem aplikační podpory je zajištění bezproblémového chodu dodané aplikace. Dohlížíme na správný chod aplikace. Díky vzdálené aplikační správě jsme schopni v garantovaných reakčních časech napravit uživatelsky nevratné akce, postaráme se o optimalizaci výkonu aplikace a zajistíme další potřebné zásahy do aplikace nebo jejího fungování.
 • Systémová podpora

  Systémová podpora

  Služba systémové podpory řešící správu prostředků nutných pro běh vlastních aplikací. Do této skupiny spadají veškeré HW prostředky, jako jsou produkční servery, záložní servery, infrastruktura. Také jsou to SW prostředky na úrovni operačních systémů a dalších systémových služeb nebo bezpečnostních záplat. Dohled nad celým systémem a řešení požadavků v garantovaných časech efektivně zamezí kritickým situacím, které by mohly nastat.
 • Outsourcing

  Outsourcing

  Pokud chcete mít provoz aplikací a služeb bez jakýchkoliv starostí, je outsourcing správným řešením. Kompletním převzetím aplikace, služeb i infrastruktury Vám uvolníme ruce. Vyhnete se tak nákladům na zajištění infrastruktury a není nutná ani investice do samotné aplikace. Vše je pro Vás zajišťováno jako komplexní služba s garancí upgrade produkčních HW prostředků každých 24 měsíců, navíc bez změny finančních podmínek.
 • Serverhousing

  Serverhousing

  Profesionální Serverhousing pro internetová a extranetová řešení využívá služeb špičkového datacentra společnosti GTS Novera s vysokým stupněm bezpečnosti zajišťovaným čipovými kartami, speciálními bezpečnostními klíči a dálkově dohlíženými zámky dveří. Klimatizované datacentrum má k dispozici záložní zdroje napájení, dieselagregát, decentralizovaný hasicí systém a garantované rychlé připojení přímo do páteřní sítě. Pro vás odpadají investice do serverů, služba je poskytována včetně HW, který je každých 24 měsíců zdarma upgradován.
 • Cloud Computing

  Cloud Computing

  Cloud Computing umožňuje sdílení hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím internetu. Umožňuje efektivní využití výpočetních a dalších zdrojů datových center a poskytovatelů služeb. Splňuje požadavky uživatelů na rychlost zavádění služeb, jejich kvalitu a dostupnost. Služby z kolekce Cloud Computing nabízíme na platformě Windows Azure společnosti Microsoft.
 • Hardware

  Hardware

  Naše aplikace jsme připraveni dodat včetně potřebného HW vybavení pro provoz celého řešení. S ohledem na kvalitu a spolehlivost, již několik let dodáváme a doporučujeme zákazníkům produkty renomované světové značky Hewlett-Packard. Ze široké škály nabízených serverů a síťových úložišť vždy zajišťujeme optimální kombinaci potřebných prostředků s ohledem na aktuální nároky i plánovaný rozvoj sytému.

CO JE NAŠÍM STANDARDEM?

 • Námi dodaný informační systém můžete používat pro neomezený počet uživatelů bez dalších licenčních poplatků.
 • Od našeho systému dostáváte zdrojové kódy. Softwarové řešení se stává vaším vlastnictvím.
 • Garantujeme doživotní záruku vývoje vašeho softwaru.
 • Při návrhu softwarového řešení maximálně zhodnocujeme software a hardware, který jste již nakoupili.
 • Zajistíme provoz dodaných aplikací v cloudu.
 • Pracujeme se softwarem od myšlenky až po zajištění provozu. Šíře našich služeb pokrývá celý životní cyklus softwaru.
 • DEFINITY stojí na stabilním týmu, tvořeného profesionály a zároveň nadšenci.

Ukázky naší práce

Mobilní aplikace

Navrhujeme a vyvíjíme především propojení firemních informačních systémů s mobilními telefony a tablety pro práci v terénu.
>> Ukázka

Webové aplikace

Vytváříme intuitivní webové aplikace, které podporují podnikové procesy a umožňují snadné sdílení informací.
>> Ukázka

Podnikové informační systémy

Vyvíjíme robustní řídící ERP systémy na zakázku splňující specializované požadavky klientů.
>> Ukázka

Online obchodní systémy

Pro obchodní společnosti vyvíjíme prodejní portály s propojením na backoffice systémy.
>> Ukázka

Máme za sebou mnoho dalších úspěšných projektů. Podívejte se zde.

KOMU NAŠE INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠIJEME NA MÍRU?

 • Firmám, které mají vizi či know-how, nechtějí dělat kompromisy a volit z omezené nabídky.
 • Firmám, jejichž podnikání či procesy jsou natolik individuální, že vyžadují specifický software.
 • Firmám, které chtějí ušetřit na provozních nákladech a využít nejmodernější technologie.
 • Firmám, které potřebují stávající informační systém doplnit o novou přidanou hodnotu.