Novinky ve vývoji softwarových řešení jsme představili na Summer Meet-up 2020

29. 09. 2020

Stává se tradicí, že na konci léta pořádá naše mateřská společnost ZAT akci s názvem Summer Meet-up – letos pod názvem Zkušebna od A do ZAT. Zákazníkům v rámci jednoho dne představí novinky jak z oblasti IoT technologií postavených na platformách SandRA a SimONet, tak i z oborů dopravy, plynárenství, průmyslových systémů a komplexních softwarových řešení. A i letos se bylo na co dívat.

Třetí ročník Summer Meet-up se konal tematicky ve zkušebně řídicích systémů ZAT v Plzni. Pro zákazníky i hosty, kterých bylo více než padesát, bylo připraveno šest stanovišť. Asi nejvíce frekventovaným místem se stal zelený gauč, který řada z vás může znát z on-line konference Zoom At Technology, kterou ZAT pravidelně vysílá v únoru v anglickém jazyce. A nebylo to jen z důvodu, že se na něm pohodlně sedí. Byl nad ním umístěn sensor, který v reálném čase přenášel informace o obsazenosti pohovky pomocí teplotní mapy. Každý tak mohl shlédnout svůj obraz z termosnímače na obrazovce TV (viz foto). Naši kolegové tím názorně představili využití monitoringu vnitřních prostor pomocí technologie InfraGrid. Jde o bezkamerový systém, který dokáže vyhodnotit obsazenost místností a sledování vnitřního klima. „Tento modul je postavený na platformě SimONet a je určený pro sledování vnitřních prostor jak v lůžkových zařízeních – HealtCare, tak i ve firemních prostorách, školkách, školách, úřadech atd.,“ říká Michaela Vlčková, vedoucí stanoviště pro analýzu a monitoring dat.

Kyberbezpečnost kam se podíváš

Jako ve filmu Mission: Impossible se mohli cítit návštěvníci na stanovišti segmentu plynárenství. Kolegové si pro ně připravili ukázku zabezpečení řídicího systému ZAT před kybernetickým útokem s pracovním názvem „odstřel SandRu“. Fingovaným kyberútokem se snažili o kolaps řídicího systému SandRA (jde o zkratku Safe and Reliable Automation). Jak už samotný název napovídá, oproti filmu byla mise opravdu nemožná. „Návštěvníci velmi kvitovali, jakým způsobem je řídicí systém SandRA zabezpečený proti kybernetickým útokům. Vysvětlovali jsme jim, že bez těchto požadavků bychom například v plynárenství nemohli realizovat důležité zakázky. Jejich stavby jsou totiž brány z hlediska státu jako kritická infrastruktura,“ vysvětluje Tomáš Bauer, vedoucí skupiny. V segmentu plynů ZAT nasazuje také IoT technologie. Na akci návštěvníkům naši spolupracovníci představili nový IoTEx modul a ukázku měření IoT na plynové stanici, který slouží pro přenos dat z průtoku plynu.

Ostře sledované dispečinky

Dispečinky drážní, pro jaderné i klasické elektrárny…, tedy pro mnoho oborů a od různých technologií. ZAT prostě umí vizualizaci na nejrůznějších SCADA systémech. I to bylo k vidění na letošním Summer Meet-up. Konkrétní ukázky vizualizací byly přichystány na platformách Wonderware, Control Web a Reliance. „Alfa omegou stanoviště bylo představení novinek v dispečerské řídicí technice v oboru doprava, kde je dominantním zákazníkem Správa železnic. Návštěvníci byli také nadšeni z ukázky netradičního řešení dispečinků oboru jaderné energetiky,“ říká Adam Heller, který se věnoval návštěvníkům se zájmem o toto téma. Nedílnou součástí stanoviště byly modely retro vláčků, které zaujaly snad každého hosta.

Inteligentní průmyslové systémy

Na stanovišti Inteligentní průmyslové systémy si návštěvníci sami vyzkoušeli „proplavení“ v simulaci ovládání plavebních komor, které je součástí operátorského pracoviště pro řízení vodních děl. Dotazy směřovaly i k zabezpečení řízení vodní komory proti možnosti lidské chyby. Kolegové všem názorně prezentovali zabezpečení na několika úrovních v souladu s normami.
Návštěvníky také zaujaly ukázky online přenosu údajů z běžící bioplynové stanice i realizace v různých oborech, kde naše řídicí systémy nasazujeme. „Většinou nás klienti znají z pohledu svého odvětví, kde dodáváme. Několik zákazníků překvapilo, kolika obory se ZAT zabývá, od jaderné energetiky přes dráhy, plyny až po vývoj zakázkového software,“ říká Kristýna Seidlová z divize Smart systémy ZAT. Podle ní se zákazníci také velmi zajímali o naše řešení pro bioplynové stanice, kdy jsme schopni s partnerskou společností zajistit kompletní rekonstrukci bioplynové stanice od vstupní analýzy přes optimalizaci vstupních surovin a jejich zpracování až po rekonstrukci nebo výměnu řídicího systému.

Komplexní softwarová řešení

Summer Meet-up se samozřejmě neobešel bez nás, tedy nejmladšího oboru ZAT – zakázkového vývoje softwaru. Pro hosty jsme si připravili prezentace realizovaných zakázek i aktuálně vyvíjených aplikací včetně komplexního souhrnu kompetencí pro zakázkový vývoj software. Představili jsme také funkcionality, kterými inovujeme naše aplikace, cloudové funkcionality, interaktivní push notifikace, mobilní aplikace propojené s lékařskými přístroji a uživatelsky přívětivý responsivní design aplikací. A co v této části zákazníky nejvíce zaujalo? „Kromě diskusí nad aplikacemi se často hovořilo o potřebě hlubší analýzy dat získaných ze systémů vyvíjených v ZAT. Potvrdili jsme si tím správnost připravované univerzální platformy pro datovou analytiku, na které aktuálně usilovně pracujeme a bude důležitou součástí produktového portfolia ZAT,“ vysvětluje Ladislav Kopecký z odborné skupiny Vývoj zakázkového software ZAT (dříve Definity Systems).

„Jsem rád, že se setkání s našimi zákazníky a partnery povedlo i letos zrealizovat, a že se naše technologická řešení na platformách SimONet a SandRA setkala s tak velkým zájmem zákazníků. Na obou platformách již realizujeme nové projekty,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy, pod jejíž záštitou se akce konala. Zájem o platformu SimONet se odráží i v nárůstu objemu zakázek v posledním roce.

V rámci Summer Meet-up byla uplatněna veškerá hygienická opatření aktuálně požadovaná pro tento typ akce.

 

zpět

Reference

Mobilní aplikace MobTIS je určená pro servisní techniky. Eviduje informace o prvotním uvedení daného zařízení do provozu, jeho pravidelné údržby, prohlídky, případně eventuální poruchy přístroje a kontroly stavu z pohledu záruky. Servisní technik má tak přehledné informace o...

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky. Zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Sdružení evropský tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků, využívá IS Sport Edit, pro kompletní proces od zadání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Projektu se účastnila celá řada tiskových agentur...

Společnost Program Health Plus hledala partnera, který by ji pomohl vyvinout a zpřístupnit klientům bezpečně, ale přitom jednoduše, data svých lékařských zpráv, výsledků vyšetření i doporučených léků, umožnit hlídat termíny návštěv lékaře, dokonce i pomoci řešit některé...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?