Jste připraveni pro rok 2009? Systémy pro sledování a optimalizaci nákladů

03. 12. 2008

Nadcházející zhoršující se ekonomická situace nutí firmy zamýšlet se nad optimalizací svých nákladů. Definity Systems Vám navrhuje řešení.

Jaké jsou v kterémkoli okamžiku náklady našich zakázek? Jak jednoduše měřit nákladovost našich projektů? Který pracovník se mi vyplatí a který již ne? Jsou někde rezervy, o kterých nevím?

Nadcházející zhoršující se ekonomická situace nutí firmy zamýšlet se nad optimalizací svých nákladů. Základem účinné optimalizace jsou však přesná a včasná data. Jediná data, která má však většina firem nejčastěji k dispozici, jsou výstupy z účetnictví doplněná údaji roztroušenými po excelových tabulkách. Firmy tak narážejí na problém, že takovéto informace jsou pro kvalitní optimalizaci zcela nepostačující. Jsou zde obvykle tyto zásadní problémy:

  1. Účetní údaje jsou v okamžiku jejich zpracování již příliš zastaralé.
  2. Podoba údajů je často velice hrubá a jejich struktura neodpovídá procesům, které je třeba optimalizovat
  3. Následné zpracování dat je velmi složité a nákladné

Ideálním řešením je získávat data ihned v okamžiku jejich vzniku a ne až po jejich zpracování a to navíc v odpovídající struktuře. Problém často vyřeší mnohdy jednoduchá softwarová aplikace, která zjišťuje data již v průběhu procesu a okamžitě je vyhodnocuje. 

Jako dodavatel zakázkových softwarových řešení máme na poli systémů pro sledování a optimalizaci nákladů bohaté zkušenosti, které bychom Vám rádi nabídli. Pro inspiraci zde uvádíme příklady našich řešení z různých oblastí, které se touto problematikou zabývají:

  • Sledování a optimalizace nákladů projektů
  • Sledování a optimalizace nákladů výroby
  • Optimalizace nákladů prodejní sítě
  • Optimalizace tiskových nákladů
  • Sledování nákladů ve stravování

 

Sledování a optimalizace nákladů zakázek a projektů

Systém WebProject umožňuje každodenní plánování, sledování a vyhodnocování nákladů na zakázkách či projektech. Je nezbytným základem pro udržení projektových nákladů pod kontrolou. Je to vynikající základ pro motivaci členů projektového týmu a projektového vedoucího. Je vhodný zejména pro společnosti v oblasti služeb - poradenské a konzultační společnosti, právní firmy, softwarové společnosti, projektové organizace a jakékoli jiné organizace s prvky projektového řízení. Systém WebProject je naším vlastním produktem, který je Vám okamžitě k dispozici. Další informace naleznete na stránce WebProject.

 

Sledování a optimalizace nákladů výroby

Systém Produktivita byl navržen pro sledování výrobních nákladů ve výrobním závodě společnosti TRW Automotive. Hlavní výhoda spočívá v okamžitém sledování výrobních nákladů na různých úrovních rozpadu – závod, středisko, výrobní linka, jednotlivý výrobek, pracovník. Na základě těchto údajů je pak možné přesněji a rychleji optimalizovat proces výroby, nasazení jednotlivých pracovníků včetně podkladů pro jejich motivační složku platu. Další informace naleznete na stránce Produktivita a efektivita.

 

Optimalizace nákladů prodejní sítě

Systém BMS (Business Management Škoda) jsme realizovali pro poradenskou společnost InterScreen zabývající se mimo jiné poradenstvím a konzultacemi pro prodejní síť Škoda Auto. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s průměrnými ukazateli celého trhu. Prodejci tak získávají cenné údaje, které jim zobrazí jejich ekonomickou situaci v porovnání s trhem, který pak využívají dále pro svá strategická rozhodování o optimalizaci nákladů. Další informace naleznete na stránce BMS.

 

Optimalizace tiskových nákladů

Softwarový nástroj KMiDOC byl vytvořen na zakázku pro společnost KONICA MINOLTA. Systém podporuje jednu z nejdůležitějších služeb, kterou společnost KONICA MINOLTA nabízí svým zákazníkům. Pomáhá konzultantům společnosti analyzovat a navrhovat optimalizace tiskových nákladů jejich zákazníků. Další informace naleznete na stráncekalkulačního nástroje KMiDOC.

 

Sledování nákladů ve stravování

Aplikace PCFE byla vyvinuta pro potřeby zpracování účetních údajů stravovací sítě Eurest čítající v současné době 350 jídelen a restaurací. Pomocí systému dochází k vzájemné výměně účetních a ekonomických údajů mezi sítí jídelen a centrálou. Tento nástroj je nezbytným základem pro každodenní sledování nákladů celé sítě na různých úrovních (závod – středisko – pokladna) a slouží tak jako nezbytný podklad pro optimalizaci nákladů. Další informace naleznete na stránce PCFE.

 

Další kroky? Co pro Vás můžeme udělat?

Využijte našich zkušeností s problematikou sledování a optimalizace nákladů a kontaktujte nás, rádi s Vámi zkonzultujeme Vaše potřeby a dodáme Vám optimální softwarové řešení.

zpět

Reference

Mobilní aplikace MobTIS je určená pro servisní techniky. Eviduje informace o prvotním uvedení daného zařízení do provozu, jeho pravidelné údržby, prohlídky, případně eventuální poruchy přístroje a kontroly stavu z pohledu záruky. Servisní technik má tak přehledné informace o...

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky. Zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Sdružení evropský tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků, využívá IS Sport Edit, pro kompletní proces od zadání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Projektu se účastnila celá řada tiskových agentur...

Společnost Program Health Plus hledala partnera, který by ji pomohl vyvinout a zpřístupnit klientům bezpečně, ale přitom jednoduše, data svých lékařských zpráv, výsledků vyšetření i doporučených léků, umožnit hlídat termíny návštěv lékaře, dokonce i pomoci řešit některé...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?