Oblek, auto, dům nebo software

12. 01. 2018

Proč je pro investora důležité vybrat správnou metodu vývoje software, aneb vodopád nebo scrum

Touha mít ve vaší firmě software, který dělá přesně to, co potřebujete, je někdy stejně nutkavá jako obléci si dokonale padnoucí oblek, zapadnout do sedačky pečlivě konfigurovaného nového vozu nebo bydlet v domě detailně vyladěného s vaším vkusem a denními zvyky.

Než se rozhodneme, krejčí nám ukáže řadu modelů, látek a střihů. Prodejce nás provede autosalónem, sveze testovacím vozem a vysvětlí všechna možná rozšíření a doplňky. Architekt nás provede 3D modely nebo nás vezme do vzorových domů. A vývojář software na míru? Ukáže nám sadu barevných obrazovek, které vyvinul pro někoho jiného, popřípadě nám umožní si pohrát  s některými z nich - tedy pokud na to bude mít svolení.

Oblek, auto, dům na míru jsou věci, které si dokážeme snadno představit, které vidíme, cítíme a můžeme si na ně sáhnout a to ještě dřív, než se rozhodneme investovat onu nemalou částku. Software je ale něco těžko představitelného, nepolapitelného, nekontrolovatelného. Teprve až po jeho dokončení a nasazení do firmy si většina smrtelníků ověří, jestli to za tu hromadu peněz stálo. Ale co když se ukáže, že ne? Peníze odepíšeme a vrátíme se k původnímu systému? Kdo to zažil, jistě potvrdí, že tahle velká černá můra pak může na několik měsíců obsadit hlavní roli ve snech postižených manažerů.

Jak minimalizovat toto rozčarování? Úspěch tkví v nudné formulce "řízení rizika vývoje software". Na toto téma bylo popsáno tisíce stran a vymyšleny desítky metodik. Prakticky je lze shrnout do dvou hlavních směrů - vodopád a agilní přístup. Správná volba může zásadně ovlivnit konečnou spokojenost investora. A přitom jejich pochopení je pro manažera efektivnější než snaha o detailní znalost tvořeného software.

Zjednodušeně řečeno, vodopádová metoda vyžaduje od investora nejprve velmi detailní zadání, ale odmění se tím, že již před zahájením programování je známá konečná cena a termín dokončení projektu.

Agilní metoda (např. SCRUM) rozkládá aktivitu investora rovnoměrně do celého průběhu projektu a zvyšuje tak pravděpodobnost, že se trefí do těch správných dveří výměnou za to, že občas není jasné, kudy vede cesta a kolik to bude nakonec stát.

Oba ze zmíněných způsobů mají ve vývojářské komunitě početné zástupy fanoušků i odpůrců. Ačkoli vodopád je služebně starší, agilní metodiky mají punc modernosti. Rozsoudit, která je lepší, je stejně pošetilé, jako ztrácet čas v diskuzích, zda BMW je lepší než Audi. Každému prostě sedne něco jiného.

V praxi jsme si ověřili následující:

Vodopádová metoda dává investorovi větší pocit jistoty z hlediska konečné ceny. Dle naší zkušenoti je vyžadována v podnicích, kde investor nikdy nepřijde do styku s vyvíjeným softwarem jako uživatel. Kupuje software obvykle pro určitou oblast ve svém podniku, např. pro obchodní oddělení. Toto oddělení tedy přesně ví, co potřebuje, ale nemá peníze, jelikož vyvíjený software často překročí možnosti rozpočtu oddělení. Vedoucí oddělení tedy musí přesvědčit své nadřízené, aby finance dodali a nebo navýšili rozpočet na příští rok. A jelikož to není auto nebo dům, který si každý snadno představí, dostává se vedoucí oddělení do situace, že musí nadřízeným obhájit něco, co si sám dokáže stěží představit. Je to složité, únavné a někdy i ponižující. Podaří-li se mu nakonec peníze vybojovat, nebude mít zájem toto martýrium absolvovat znovu, kdyby se náhodou v průběhu vývoje ukázalo, že schválené peníze nestačí. Vodopád je tedy první volba pro projekty fix time, fix price.

Agilní metoda dává investorovi větší prostor v hledání toho nejlepšího řešení v průběhu vývoje. Upřednostňuje kvalitu před konečnou cenou a dobou trvání. Agilní metoda se dle naší praxe hodí tam, kde je úzká vazba mezi investorem a konečným uživatelem. Nezřídka je investor součástí projektového týmu, ve kterém zastává velmi aktivní roli. Často se podílí na formování požadavků a průběžném ověřování rozpracovaného díla. Výsledný software považuje za zcela klíčový pro chod své společnosti. Agilní metodiku často využívá interní vývojářský tým a za předpokladu osvíceného investora je použitelná i pro externí vývoj. 

Oba přístupy nakonec vedou ke stejnému cíli, i když cestičky k němu mohou být různé. Kromě metodik jsou ve hře i další  aspekty, jako je kvalita projektového týmu, zvolené technologie či ochota budoucích uživatelů se zapojit aktivně do projektu. Nicméně základní výzvou pro investora je, aby na počátku dobře zvážil, se kterou ze zmíněných metod má větší šanci, že nový software nakonec padne jeho firmě jako dokonale ušitý oblek od Kingsmana. 


zpět

Reference

Mobilní aplikace MobTIS je určená pro servisní techniky. Eviduje informace o prvotním uvedení daného zařízení do provozu, jeho pravidelné údržby, prohlídky, případně eventuální poruchy přístroje a kontroly stavu z pohledu záruky. Servisní technik má tak přehledné informace o...

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky. Zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Sdružení evropský tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků, využívá IS Sport Edit, pro kompletní proces od zadání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Projektu se účastnila celá řada tiskových agentur...

Společnost Program Health Plus hledala partnera, který by ji pomohl vyvinout a zpřístupnit klientům bezpečně, ale přitom jednoduše, data svých lékařských zpráv, výsledků vyšetření i doporučených léků, umožnit hlídat termíny návštěv lékaře, dokonce i pomoci řešit některé...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?