Blog

Jaké by měly být požadavky na dodavatele software?

20. 01. 2017

Zvolením dodavatele IT systému si zadavatel vybírá partnera na dlouhou dobu a jde tedy o závažné rozhodnutí.

Při posuzování dodavatele hraje velkou roli charakter spolupráce. Pokud jde jen o jednorázovou dodávku provizorního řešení, úpravy systému, přidání nezávislého modulu, pak se dá sáhnout po malých firmách, programátorech na živnostenský list a studentech. Posuzování je daleko jednodušší. Je lepší začít s někým hned než dlouho vybírat a nechat se zachvátit „paralýzou z analýzy“ čili srovnáním a hodnocením dodavatelů. Pro vybudování klíčového systému je potřeba myslet na několik let dopředu a výběru dodavatele věnovat dostatek času. Dodavatel SW není jako dodavatel materiálu na stavbu. Tým dodavatele se po čase propojí s týmem zadavatele, řeší společně, jak nejlépe do systému zapracovat nové požadavky trhu, uživatelů a managementu. Týmy se budou časem obměňovat, ale firemní kultury většinou zůstanou zachovány. Mít k sobě někoho kompatibilního je výhodou.

Řízeně a neřízeně

Parta nadšených programátorů bez analytika a projektového řízení většinou vyvíjí metodou zvanou “tunel”. Jede se tmou a čeká se na pověstné světélko na konci. Jedině když má projekt položkové zadání, ve kterém projektový manažer pravidelně sleduje a vyhodnocuje spotřebované zdroje (čas, peníze, kapacita) a spravedlivě odděluje chyby od nových požadavků, dá se dobře uřídit. Koncept “programátor sám sobě projekťákem, analytikem, designerem, testerem, školitelem a pracovníkem podpory” moc nefunguje. Je třeba, aby si zadání a řízení dodal zadavatel ze své strany, pak může spolupráce s programátory dobře fungovat.

Rychlost spolupráce

Velmi důležitým parametrem dobré spolupráce je reakční doba a doba nápravy. Reakční doba je čas, za který se někdo u dodavatele začne zabývat vámi nahlášeným požadavkem nebo chybou. Doba nápravy je čas počítaný od začátku zabývání se požadavkem (někdy se počítá čas od nahlášení, záleží na konkrétní smlouvě) do okamžiku jeho vyřešení. Tyto časy jsou stanoveny ve smlouvě o technické podpoře, ale záleží na tom, jak se k nim dodavatel staví a jaký poskytuje nadstandard oproti smlouvě.

Standardně jde požadavek přes technickou podporu. Pracovník podpory posoudí, zda jde o konzultaci, chybu nebo nový požadavek. Projektový manažer rozhodne, kdo a kdy na něm bude pracovat. Ačkoliv postup vypadá složitě, lze jej díky helpdeskovým systémům provést během pár minut.

Při špatných procesech nebo špatné dostupnosti členů týmu nebo jejich zástupnosti se ovšem může postup neúměrně protahovat. U některých dodavatelů není výjimkou, že zadavatel má přímý kontakt na programátory, kteří jsou schopni urgentní věci vyřešit téměř okamžitě. I to má své hranice a projektový manažer by měl uhlídat, aby tento vstřícný krok nebyl zneužíván.

Stabilita dodavatele

Je samozřejmě vhodné prolustrovat firmu dodavatele v rejstřících a mrknout se i na ekonomické výsledky. Dá se předpokládat, že větší stabilitu bude vykazovat firma s pětiletou historií, stoupajícími tržbami a trvalým ziskem než subjekt existující pár měsíců s najatými externisty, u něhož budete s velkou pravděpodobností největším zákazníkem.

Parametry dobrého dodavatele SW pro dlouhodobou spolupráci:

 • Je spolehlivý, drží slovo. Na schůzky se dostavuje včas a připraven, přesouvá je jen ve výjimečných případech.
 • Má sjednané pojištění zodpovědnosti za škody způsobené pracovní činností se zaměřením na vývoj software.
 • Umí dodat odpovídající i záložní tým.
 • Tržba za váš projekt by neměla přesáhnout 30% celkových ročních tržeb dodavatele.
 • Je aktivní, zadavateli nabízí i alternativní řešení.
 • Odhadne vyspělost zadavatele, vede ho, případně školí.
 • Má analytika či konzultanta, který se před zahájením programování hodně ptá (provádí analýzu), sestavuje zadání nejprve “na papíře”.
 • Vývoj probíhá podle zadání, změny zadání jsou zachycené (např. v centrálním dokumentu nebo helpdeskovém systému).
 • Disponuje nástroji pro automatické testování.
 • Standardně má projektového manažera odděleného od programátora.
 • Zdrojový kód je sdílený, uložený ve verzích na centrálním serveru, který je zálohován.
 • Zdrojový kód je psán podle standardů, dodavatel se nebrání auditu zdrojového kódu nezávislým posuzovatelem.
 • Používá standardní technologie a vývojové nástroje.
 • Majitel či management se přímo účastní jednání.
 • Obdobný systém již úspěšně realizoval.
 • Pracuje pro jiné zadavatele v témže segmentu (může být i nevýhodou, pokud se jedná o přímé konkurenty).
 • Návštěva u dvou ověřených referenčních zadavatelů skončí pozitivním dojmem.
 • Disponuje zkušenými programátory a projektovými manažery (věk, technické vzdělání).
 • Tým je pravidelně školen na nové postupy a technologie.
 • Má vlastní oddělení technické a uživatelské podpory.
 • Reakční doba na požadavek a doba nápravy chyby je přiměřená a odpovídá business potřebám zadavatele.
 • Zdrojový kód předá zadavateli kdykoli na vyžádání po každé úpravě systému.

 

Autor: Jiří Matějček, Senior Business Consultant


zpět

Reference

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?