Blog

Jednomužka ve firmě aneb přínosy a rizika svobodného programátora

11. 05. 2015

80% našich softwarových projektů vzniklo na základě požadavku zákazníka nahradit program jednomužky. 

Svobodní programátoři jsou hybnou silou mnoha softwarových projektů. Firmy, které na jejich práci závisí, se ale mohou dostat do poměrně velkých obtíží ve chvíli, kdy je tito nenahraditelní spolupracovníci z nějakého důvodu opustí. Jak tomuto riziku předejít?

Kdo je jednomužka?

Všichni je známe. Jednomužka bývá obvykle velmi šikovný (či nadšený) programátor, který má rád vše pod kontrolou a obvykle vše zvládá sám bez cizí pomoci. Když potřebuje firma rychle něco naprogramovat, jednomužka je první, koho osloví. Jednomužka se obvykle nebojí přebrat zodpovědnost a rychle reaguje na první požadavky uživatelů. A Ti ho za to milují. Proto se na něj obracejí čím dál častěji. Dobrý jednomužka je návykový. S rostoucím významem softwaru, který jednomužka dostal na starost, roste i závislost celé firmy na něm. Jak se však vyrovnat s rizikem závislosti? Jaké jsou první příznaky?  Jak předejít případné ztrátě jednomužky? A pokud k ní přeci jen dojde, jak zajistit, aby byla co nejméně bolestivá?

Odkud se berou jednomužky?

Na počátku mého podnikání jsem patřil také mezi jednomužky. Začínal jsem jako jednomužka -živnostník. Jde asi o nejznámější model. Jednomužka se může vyskytovat v různých podobách. Třeba šikovný zaměstnanec, který má ambice programovat a který s nadšením vytvoří např. v Accessu program na evidenci a schvalování faktur. Může to být i aktivní student, který si v rámci studií potřebuje přivydělat, vytvoří pro firmu třeba webovou aplikaci pro příjem zákaznických objednávek. Může to být již zmíněný živnostník, který vyvine na zakázku např. celý provozní systém pro logistickou firmu.

Co mají tito jedinci společného? Na právní formě zjevně nezáleží (živnostník, student, zaměstnanec). Nepochybně za to mohou osobnostní předpoklady daného jedince - zvídavost, svoboda tvorby, zájem o programování, ochota převzít zodpovědnost, ale také fakt, že již existuje nějaká forma vztahu mezi jednomužkou a poptávajícím. 

Přítel jednomužka

Jde o přirozený proces - na začátku je nápad vyžadující okamžité řešení. Firma potřebuje za co nejnižší náklady vytvořit něco, co bude funkční a rychle vyřeší problém. Zpočátku se obvykle jedná o provizorní řešení. Zpravidla to bývají jednorázové záležitosti - např. makro v Excelu, report, evidence čehokoli v Accessu (produkty, objednávky, kusovníky, zaměstnanci, zákazníci, telefonní hovory, stravenky …), webové stránky, konfigurátor zboží, e-shop, rezervační systém, kalkulační program, atd.

Obvyklý postup? Nejprve se hledají kapacity uvnitř firmy, zda je někdo schopný a ochotný program vytvořit. Setkal jsem se s případy, kdy se do programu dokonce pustil sám vedoucí oddělení s programátorskými ambicemi, který program potřebuje. Častěji je však pověřen úkolem schopný zaměstnanec, který se nezřídka o tento typ úkolu přihlásí sám a vezme si ho nad rámec svého pracovního zařazení. Ideálním případem je samozřejmě interní programátor, pokud jím firma disponuje.

Často však firma nedisponuje vlastními kapacitami. Proto se rozhodí sítě a hledá se jednomužka. Obvykle se rekrutuje z okruhu přátel a známých. Je to rychlé a přátelům se důvěřuje.  U tak intimní věci, jako vnitropodnikový software, je to velmi důležité. V tu chvíli nastupuje na scénu živnostník - kamarád, student - příbuzný či prostě jakýkoli známý, který může v danou chvíli pomoci.

Jednomužka se pustí do práce. Verze 1.0 je na světě. V tomto bodě by náš příběh mohl skončit. První verze programu je nasazena, odstraněny jsou všechny chyby a uživatelé jsou momentálně spokojeni (ideální stav).  Předpoklad, že verzí 1.0 vše skončí, je však až na nepatrné výjimky mylný.přeci jen dojde, jak zajistit, aby byla co nejméně bolestivá?

Odkud se berou jednomužky?

Na počátku mého podnikání jsem patřil také mezi jednomužky. Začínal jsem jako jednomužka -živnostník. Jde asi o nejznámější model. Jednomužka se může vyskytovat v různých podobách. Třeba šikovný zaměstnanec, který má ambice programovat a který s nadšením vytvoří např. v Accessu program na evidenci a schvalování faktur. Může to být i aktivní student, který si v rámci studií potřebuje přivydělat, vytvoří pro firmu třeba webovou aplikaci pro příjem zákaznických objednávek. Může to být již zmíněný živnostník, který vyvine na zakázku např. celý provozní systém pro logistickou firmu.

Co mají tito jedinci společného? Na právní formě zjevně nezáleží (živnostník, student, zaměstnanec). Nepochybně za to mohou osobnostní předpoklady daného jedince - zvídavost, svoboda tvorby, zájem o programování, ochota převzít zodpovědnost, ale také fakt, že již existuje nějaká forma vztahu mezi jednomužkou a poptávajícím. 

Přítel jednomužka

Jde o přirozený proces - na začátku je nápad vyžadující okamžité řešení. Firma potřebuje za co nejnižší náklady vytvořit něco, co bude funkční a rychle vyřeší problém. Zpočátku se obvykle jedná o provizorní řešení. Zpravidla to bývají jednorázové záležitosti - např. makro v Excelu, report, evidence čehokoli v Accessu (produkty, objednávky, kusovníky, zaměstnanci, zákazníci, telefonní hovory, stravenky …), webové stránky, konfigurátor zboží, e-shop, rezervační systém, kalkulační program, atd.

Obvyklý postup? Nejprve se hledají kapacity uvnitř firmy, zda je někdo schopný a ochotný program vytvořit. Setkal jsem se s případy, kdy se do programu dokonce pustil sám vedoucí oddělení s programátorskými ambicemi, který program potřebuje. Častěji je však pověřen úkolem schopný zaměstnanec, který se nezřídka o tento typ úkolu přihlásí sám a vezme si ho nad rámec svého pracovního zařazení. Ideálním případem je samozřejmě interní programátor, pokud jím firma disponuje.

Často však firma nedisponuje vlastními kapacitami. Proto se rozhodí sítě a hledá se jednomužka. Obvykle se rekrutuje z okruhu přátel a známých. Je to rychlé a přátelům se důvěřuje.  U tak intimní věci, jako vnitropodnikový software, je to velmi důležité. V tu chvíli nastupuje na scénu živnostník - kamarád, student - příbuzný či prostě jakýkoli známý, který může v danou chvíli pomoci.

Jednomužka se pustí do práce. Verze 1.0 je na světě. V tomto bodě by náš příběh mohl skončit. První verze programu je nasazena, odstraněny jsou všechny chyby a uživatelé jsou momentálně spokojeni (ideální stav).  Předpoklad, že verzí 1.0 vše skončí, je však až na nepatrné výjimky mylný.

Jednomužka na křižovatce - Verze 2.0

Platí zásada, že každý program je v době svého spuštění zastaralý. Svět se mění a je přirozené, že i uživatelé začnou mít časem spoustu nových připomínek, z většiny oprávněných. Nové připomínky a návrhy na změnu systému vznikají i proto, že teprve s verzí 1.0 si uživatelé uvědomí, co všechno by mohli potřebovat. A to je prubířský kámen pro jednomužku, pro kterého je obvykle jednodušší program vytvořit než ho udržet v chodu. Šikulové, kteří skvěle pochopili uživatele, excelentně naprogramovali, bezchybně nasadili a vyškolili uživatele, často selhávají ve fázi 2.0 a dále.

Jak se něco takového může stát? Za vším vězí naše povaha. Podívejme se krátce na několik příčin, proč tomu tak je:

Ambice. Jednomužka verzí 1.0 ukojil své kreativní ambice, potvrdil, že to dokáže, a dosáhl pocitu, že výsledek jeho práce pomáhá jiným lidem v jejich každodenní činnosti. Tím uspokojil svůj pocit vlastní hodnoty. Verze 2.0 již ale není tolik kreativní jako verze první, kreativita přechází v rutinu, někdy i otročinu. Radost z tvoření se vytrácí a mění se na povinnost. Sprint na 100 metrů se náhle mění na maraton.

Svoboda. Jednomužka začínal s verzí 1.0 obvykle na zelené louce, neměl téměř žádná omezení. Měl volnost ve výběru technologií. Nikdo v okolí se mu neodvážil radit, jak to má dělat. Hlavně že to bude.  Uživatelé ještě neměli zkušenost s jeho programem a byli plni očekávání. Prostě báječná svoboda téměř neomezené volnosti a tvořivosti. Jenže vypuštění verze 1.0 většinu z těchto hodnot značně omezilo. Při tvorbě verze 2.0 již jednomužka nemá takovou volnost jako v případě 1.0. Musí brát ohled na použité technologie a zvolené postupy. Program je již v provozu, takže není tak jednoduché ho za pochodu upravovat. Uživatelé již získali zkušenost s programem a mnohem přesněji tak dokáží definovat své požadavky, což opět výrazně zužuje míru svobody. Jednomužka najednou musí brát v úvahu řadu omezení, která v raném stádiu neexistovala.

Čas. Tvorba verze 1.0 je obvykle doprovázena nadšením. Nadšení snadno ukrojí z času, který by mohl věnovat své rodině, koníčkům, studiu… Když se tvoří, na nějakou tu hodinu se nehledí. Verze 2.0 již ale nebývá takový "challenge". Nadšení vyprchává a hlavní pracovní povinnosti (často po dobu projektu zanedbávané) se začínají hlásit o slovo. To platí zejména u jednomužek, u nichž programování není jejich hlavní náplní práce (zaměstnanci ne-IT oddělení, studenti, přátelé). Jednomužky-živnostníci mají jiný problém. Aby se uživili, pracují postupně na dalších a dalších projektech. Jejich díla však přetrvávají měsíce či roky a čas od času se vrací a generují další požadavky. Bohužel požadavky od dřívějších zákazníků přicházejí, jak se jim zachce, obvykle v tu nejnevhodnější dobu. Jednomužkám obvykle již nezbývá kapacita na řízení požadavků a dostávají se tak na hranu svých časových možností. Jednomužkám časem začne docházet čas.

Varovné příznaky

Čím více uživatelů používá software vytvořený jednomužkou, čím hlouběji zasahuje vytvořený software do procesů firmy, tím závažněji může výpadek jednomužky ohrozit chod firmy. Jaké jsou nejčastější varovné příznaky, při kterých by majitel firmy měl zbystřit?

Odezva. Reakční doba jednomužky na požadavky uživatelů se postupně prodlužuje. Příčinou je postupně se zvyšující složitost programu, zvyšující se počet požadavků od uživatelů (uživatelů přibývá, postupně zjišťují, co chtějí, mění se procesy), nedostatek vyhrazeného času jednomužky na údržbu a rozvoj projektu. Prodlužují se reakce na maily, je stále těžší ho sehnat na telefonu, přibývají argumenty, proč něco nejde, obvykle doprovázené nesrozumitelnými IT pojmy.

Chybovost. S častými úpravami programu dochází k nárůstu chybovosti programu. Jednomužka obvykle nestíhá před nasazením nové verze celý program znovu otestovat. Chyby se objevují tam, kde dříve nebyly. Klesá spokojenost uživatelů. Klesá jejich důvěra k programu. A v případě, že uživateli programu jsou i zákazníci (v případě objednávkového či rezervačního systému, eshopu, webových stránek, atd.), klesá celková důvěra zákazníků k firmě.

Vztahy. Dřívější dobré vztahy (viz Přítel jednomužka), se stávají napjatými. Jednomužka je pod tlakem - jak pracovním tak často i rodinném (viz nedostatek času). Komunikace s jednomužkou vázne nebo je často vyhýbavá. Kvalita programu se zhoršuje, nové požadavky se nezpracovávají. Program se stává brzdou. Z dřívějšího přítele se v extrémním případě může stát nepřítel a vzhledem k jeho přístupu k citlivým informacím tedy i velice dobře informovaný nepřítel.

Zdraví. Jedním z varovných příznaků mohou být syndromy vyhoření, či zvyšující se nemocnost dotyčného. V naší praxi jsem se setkal s případem psychického kolapsu jednomužky-živnostníka, který musel být na delší dobu hospitalizován. Byl to jediný autor programu, na kterém závisely tržby dané společnosti (oblast fakturace). Jak to tak bývá, přišlo to v nejméně vhodnou dobu.

Konkurence. Zmíním ještě jeden případ z praxe. Jednomužka-živnostník, autor objednávkového software pro jednu nadnárodní společnost, byl odlákán ke konkurenci. Stalo se to v předvánočním období a bylo nutné zavést do systému nové produkty. Jednomužka sice po sobě zanechal funkční objednávkový systém, ale zcela bez možnosti přidávání nových produktů bez zásahu programátora. Dané společnosti kvůli tomuto incidentu hrozilo nesplnění prodejních cílů za daný rok.

Jak řešit rizika jednomužek

Na začátku článku jsem zmínil, že jsem sám býval jednomužkou. Krátce po ukončení studií jsem si pořídil živnostenský list a začal programovat zakázkové projekty. V určité fázi jsme s dalšími jednomužkami založili firmu a vyrovnali se tak s riziky, která číhají na izolované jednomužky, potažmo i jejich klienty. Ačkoli z původních jednomužek se stali zaměstnanci, přišli nové jednomužky, které spolu se zaměstnanci úspěšně a bezešvě spolupracují na těch nejsložitějších projektech. Od založení firmy přebíráme každoročně jednomužné projekty, kterým po čase došel dech a jejichž zákazníci často v křečích hledají rychlou nápravu. Vidíme, jak tyto projekty vznikají, jak postupně vzniká závislost uživatelů a kde leží limity jednomužky.

Jaké jsou tedy možnosti firmy vyrovnat se s potenciálními riziky jednomužek - tvůrců firemního software?

Mlčenlivost. V první řadě je nutné si prověřit smluvní mlčenlivost. Dříve či později se jednomužka dostane k citlivým firemním datům, či dokonce k datům firemních zákazníků. Toto platí nejen pro jednomužky-externisty, ale i pro zaměstnace. 

Autorská práva. Je nutné ověřit autorská práva ke zdrojovým kódům, a to zejména u jednomužek-externistů. Prvoprojekty, na kterých jednomužky pracují, vznikají často narychlo a živelně bez dostatečné smluvní opory. V průběhu času se se na to zapomíná. Bohužel se tak často stává v okamžiku, kdy dojde k problémům s jednomužkou a zjistí se, že firma nedosáhne na zdrojové kódy a ocitá se tak ve velmi nepříjemné situaci. Další riziko se skrývá v komponentách, které jednomužka může zabudovat do svého software. Je třeba prověřit, zda na tyto komponenty jsou vyřešena licenční práva a zda jsou tyto komponenty bez rizika použitelné pro firmu.

Helpdesk. Pro vyhodnocení rizik jednomužky je důležité mít "tvrdá" data. Firmy najímající si jednomužky (ať interně či externě) se obvykle nespecializují na softwarový vývoj a většinou nemají ani zavedené patřičné procesy. V případě, že software jednomužky používá více než 5-10 uživatelů, doporučuji zavést jednoduchý helpdeskový systém. Z týdenních či měsíčních statistik pak lze následně vyčíst případné trendy - počet nevyřízených požadavků, průměrná doba na vyřízení požadavku, vytížení jednomužky atd.  Díky helpdesku lze odhalit potenciální problém dříve. Helpdesk má také další přidanou hodnotu pro uživatele: jejich požadavky jsou zachyceny na jednom místě (přestanou se zasílat mailem) a k dispozici je okamžitý přehled o stavu požadavků. Pro zavedení helpdeskového systému je možné využít některý z nepřeberné nabídky open-sourcových či cloudových systémů, jejichž zavedení a provoz je nenáročný.

Vypárování. V případě důležitých systémů je vhodné určit zástupce, který v případě výpadku jednomužku zastoupí. Nemusí dosahovat takových kvalit jako jednomužka, ale měl by být schopen zabezpečit základní uživatelskou podporu (např. v době uzávěrek nebo fakturačních kol).

Insourcing. V případě, že je firma velmi závislá na externí jednomužce, je vhodné uvažovat o převzetí jednomužky do zaměstnaneckého poměru.  Z hlediska legislativního je jednodušší ošetřit rizika u vlastních zaměstnanců než u externistů-fyzických osob.

Outsourcing. Zajímavá je stabilizace jednomužky prostřednictvím outsourcingu společností dodávající softwarové služby (právnickou osobou). Jedná se o případ jak jednomužky-zaměstnance, tak i jednomužky-živnostníka. Touto formou lze přenést zodpovědnost za správu a provoz vytvořeného software jednomužkou z fyzické osoby na softwarovou společnost, která si vezme jednomužku pod svá křídla a zabezpečí všechny potřebné procesy. Výhodou je transparentnější vztah mezi právnickými osobami a začlenění jednomužky do kolektivu dalších vývojářů. Jednomužka původní firmy je často osamocen a nemá možnost se profesně rozvíjet tak, jako ve specializované softwarové společnosti. Sníží se tím i riziko jeho případného odchodu z důvodu nedostatečného profesního rozvoje. Softwarová společnost je schopna jednomužku vytížit i na dalších projektech.

Náhrada jednomužky. V případě nenadálého výpadku jednomužky např. ze zdravotních důvodů nebo při ukončení spolupráce ze strany jednomužky či firmy je možné jej nahradit službami softwarové společnosti. K tomu dochází obvykle ve 3 krocích:

  • zabezpečení provozu softwaru vytvořeného jednomužkou
  • implementace nezpracovaných softwarových úprav (v případě, že jsou k dispozici zdrojové kódy)
  • přepsání software a další vývoj (v případě nedostupnosti zdrojových kódů)

Závěr

Jednomužky jsou nenahraditelní a bez nich by nevznikla řada úžasných softwarů. Jejich nadšení, erudice, efektivita a časová flexibilita jsou obrovským přínosem pro firmy, které jsou díky nim schopné rychle reagovat na změny okolního světa, a tím si udržet svoji konkurenceschopnost na trhu.

Nenahraditelnost jednomužky sice může znamenat pro firmu riziko, cílem tohoto textu ale bylo poukázat na možnosti, jak předejít případným haváriím a jak na jejich práci úspěšně stavět dál.

Více informací, jak správně postupovat při přechodu od programátora k novému informačnímu systému najdete v naší eBook zde.

 


zpět

Reference

Mobilní aplikace MobTIS je určená pro servisní techniky. Eviduje informace o prvotním uvedení daného zařízení do provozu, jeho pravidelné údržby, prohlídky, případně eventuální poruchy přístroje a kontroly stavu z pohledu záruky. Servisní technik má tak přehledné informace o...

Mobilní aplikace pro klientský portál VoZP umožňuje pojištěncům Vojenské zdravotní pojišťovny získat informace z jejich osobního účtu. Mohou si zobrazit své výdaje na poskytnutou zdravotní péči za poslední 3 roky. Zároveň mají možnost vidět vykázanou péči svých dětí. Aplikace...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému BMS (Business Management Škoda) pro evidenci a následné zpracování ekonomických informací obchodníků prodejní sítě Škoda Auto externí poradenskou firmou. Princip systému spočívá ve sběru ekonomických dat jednotlivých prodejců, jejich vyhodnocení a porovnání s...

Tvorba intranetového systému SQS (Škoda Quality System), který je určen pro sběr a vyhodnocení dat o kvalitě aktuálně vyráběných vozů v reálném čase. Poskytli jsme služby v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje, údržby a rozvoje systému. produktový list v PDF

Vývoj aplikace zajišťující kalkulaci cen střešních krytin, přípravu objednávek a faktur pro zákazníky. Systém je určen především pro smluvní partnery společnosti Bramac, kterým usnadňuje přípravu stavebních zakázek. 

Cílem projektu bylo vytvořit informační systém pro cenotvorbu, nastavení procesu pro prodej nových bytů, rodinných domů a parcel a poskytnutí second-level hotline, technické podpory a komplexního outsourcingu provozu softwarové a hardwarové infrastruktury systému. Informační systém...

Součástí informačního systému pro on-line prezentaci nejen produktů společnosti (domy, byty a parcely) je redakční modul, který čerpá data přímo z databáze systému CMS CG a umožňuje snadné nastavení zobrazovaných informací, správu verzování publikovaných dat. Umožňuje vytvoření...

Společnost DEFINITY Systems se podílela na vývoji extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti Čepro. Přínosy řešení: Řešení přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž...

Implementace extranetového řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti E.On. Systém sdružuje data z celé této oblasti s cílem usnadnit kontrolu a řízení procesů katodové ochrany na úrovni celé sledované soustavy. ...

Tvorba distribuovaného účetního a ekonomického systému pro jídelny sítě Eurest. Prostřednictvím systému se provádí sběr a zpracování účetních dat a příprava fakturace poboček sítě Eurest.  Přínosy: Umožnění elektronického sběru dat z jednotlivých závodů Eurest...

Specializovaný obchodní (B2B) a konfigurační systém vyvinula společnost DEFINITY Systems pro potřeby prodejní sítě Hewlett-Packard. Systém vytváří on-line kanál pro distribuci serverů HP ProLiant a veškerého příslušenství. Přínosy: Systém realizuje přímou vazbu mezi výrobním...

Společnost DEFINITY Systems vytvořila pro Konica Minolta specializovaný kalkulační nástroj pro výpočet tiskových nákladů a následný návrh jejich optimalizace.   Vyjádření klienta:   "Služba KM eDOC, která výrazně pomáhá našim konzultantům a obchodníkům...

Tým DEFINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany plynovodů pro distribuční společnosti innogy Energie. Přínosy: Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází...

Tým DEFIINITY Systems vyvinul extranetové řešení pro evidenci, zpracování a analýzu dat protikorozní katodové ochrany produktovodů společnosti MERO. Přínosy Systém přispívá k včasnému odhalování potenciálních defektů potrubí, čímž předchází potenciálním ekologickým a...

Rozsah projektu: Tvorba podnikového informačního systému pro sledování a vyhodnocování produktivity a efektivity výroby (pro výrobní závod Zruč). Poskytování second-level hot-line a technické podpory. Průběžná údržba a rozvoj software.

Rozsah projektu: Tvorba on-line rezervačního a prodejního systému pro celostátní prodejní sítě vstupenek TICKET ART CZ, PL a SK. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémové analýzy, návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému.  Vývoj...

Tvorba rozsáhlého rezervačního, objednávkového, výměnného a prodejního systému pro nové vozy určeného pro zahraniční prodejní sítě Škoda Auto a SEAT. Poskytování komplexních služeb v oblasti systémového návrhu, vývoje a dlouhodobé údržby a rozvoje systému....

Tvorba systému SEFI, který eviduje a zpracovává poruchy a problémy nových automobilů. Přínos systému spočívá ve schopnosti sledovat poruchovost v globálním měřítku, čímž umožňuje rychle analyzovat, jakým způsobem upravit výrobní postupy, aby se zjištěná poruchovost snížila. Přínos...

Projekt Web CCS: Web CCS je specializovaný systém, který zajišťuje podporu procesu tvorby rozpočtů a prognóz v elektronické podobě a jejich následný oběh mezi odpovědnými osobami, včetně zajištění schvalovacího procesu. Systém automaticky vyhodnocuje odchylky v rozpočtech jednotlivých...

Vytvoření informačního systému  AIS (Asset Management Information System) Budget  pro podporu procesů tvorby rozpočtů komerčních budov a jejich schvalování. Výchozí situace: Rozpočet byl schvalován pomocí komplexního excelovského souboru. Časově náročné ruční...

Mobilní verze projektu Karta života ZP211 umožňuje pojištěncům  Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získat okamžitý přístup k informacím o svém zdravotním stavu. Každý vlastník Karty života zde má uložené záznamy o alergiích, chronických onemocněních,...

Základní funkcí systému SPH je administrace elektronických hodnotících formulářů pracovníků úseku letového provozu a jejich následné vyhodnocení na základě přidělených kompetencí. Systém je vyvinut jako kombinace webové aplikace pro sběr formulářů a desktopové aplikace pro jejich...

Nahrazení a rozšíření informačního systému AIS (Asset Management Information System) Report pro reporting finančních a provozních údajů z komerčních budov v centrální a východní Evropě. Výchozí situace: Již existoval systém vyvinutý najatým samostatným vývojářem....

Rozpočtování, controlling a forecasting je díky tomu dnes v CZ LOKO bezpečnější, s menší chybovostí a bez závislosti na MS Excel souborech. Finanční řízení není v rámci holdingu jednoduchou záležitostí. Musí pojmout 25 nákladových středisek a 200 rozpočtových účtů,...

Eurest řešil problémy s rozpočtovými a reportingovými procesy . Firma se potýkala se složitostí a chybovostí procesů, spojených s budgety a reporty pomocí souborů MS Excel. Závody posílaly svoje rozpočty vyplněné v Excelu, které pak musely být pracně nahrávány do informačního systému...

Vyjádření klienta: "Našemu kontrolingovému oddělení Fimis plně vyhovuje svojí přizpůsobivostí a mírou detailu zároveň. Plánování a řízení desítek nákladových středisek se tak stalo efektivnější díky okamžité konsolidaci a porovnání hodnot plánů a účetní skutečnosti."...

Společnost DEFINITY Systems provedla implementaci zakázkového informačního systému Lab Management Software ve společnosti EMERSON Climate Technologies s.r.o. Výsledkem je usnadnění a zefektivnění spolupráce mezi oddělením inženýringu a testovací laboratoří a snížení nákladů na zařízení a...

CMI Fakturační systém sloužící ke zpracování faktur, evidenci faktur a pokladních dokladů na základě objednávek vytvořených v systému PS2 popř. faktur doručených od klientů a dodavatelů. PS2 Provozní systém pro evidenci objednávek na základě plánování a pro...

Systém HRA byl vyvinut pro HR oddělení za účelem přehledu o docházce a přítomnosti zaměstnanců, žádostí o dovolenou a plánování služebních cest. Na základě administrace lze vytvářet exporty pro další zpracování. Systém je vyvinut jako webová aplikace pro firemní intranet/extranet....

Systém MEC Smart Metering vyřešil společnosti HEC Services, s.r.o. problém povinnostmi hlášení údajů o spotřebě elektrické energie. Usnadnil fakturaci odběratelům, přehled o vytížení distribuční sítě a odhalení kritických míst v rámci distribuce elektrické energie. Kromě toho systém...

Společnost Lundegaard hledala nástroj, se kterým by bylo možné mít firemní plánování pod kontrolou i po chystaném organizačním rozdělení společnosti na střediska.  Nasazení FIMISu zabránilo očekávané neúměrné náročnosti v plánování v MS Excel a hrozícímu nárůstu...

Super Zoubek je aplikací na čištění zoubků pro děti od 3 do 5 let. Super Zoubek má dětem hlavně přinést zábavu při čištění zoubků! Super Zoubek motivuje děti k pravidelnému čištění zoubků. Naučí se formou hry čistit si zoubky metodou čištění kousací, vnější a vnitřní plochy...

Informační systém CEPSIS je specializovaný systém, který zajišťuje pokročilou podporu procesů napříč celou společností CEPS. Aplikace je tvořena z několika sekcí, které jsou vzájemně provázány.  Mezi velmi důležité sekce patří ekonomika, assets, výkazy a reporty....

Informační systém EVLID byl realizován jako webová aplikace s inovativním uživatelským rozhraním usnadňujícím uživatelům každodenní práci se systémem. Klíčová část produktu umožňuje detailní evidenci členů politické strany. V neposlední řadě je dodané řešení integrováno do...

Sdružení evropský tiskových agentur pro správu a distribuci sportovních výsledků, využívá IS Sport Edit, pro kompletní proces od zadání a import sportovních výsledků a přidružených dat až po výslednou distribuci třetím stranám. Projektu se účastnila celá řada tiskových agentur...

Realizovali jsme desítky SW řešení
v mnoha oborech.

S čím tedy můžeme pomoci vám?